DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Prehrať video
Prehrať video

Prosíme Vás o milodary na našu činnosť
SK71 0200 0000 0046 3749 1554
Rekonštrukčné práce nás stáli značné množstvo finančných prostriedkov a stále máme náklady na prenájom, energie a zabezpečenie chodu domu.
ĎAKUJEME a vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň 🙂

Pridajte sa ku nám na FB 

Dom úľavy sv. Charbela

Mediálni partneri

Podpora samosprávneho kraja